Gezilerimiz

Öğrenmenin öğretmenle ve okul ortamıyla sınırlı olmadığı en değerli fırsatlardan biri alan gezileridir. Alan gezileri, çocuklar için doğal öğrenme alanlarıdır. Geziler bazen sınıfta çalışılan bir konunun pekiştirilmesi için sınıf çalışmalarının sonunda gerçekleştirilir, bazen de sınıf çalışmalarının bir parçası olarak programın bütünlüğünü sağlayacak şekilde, çalışma sırasında gerçekleştirilir. Çocukların araştırma yapma, basit veri toplama yöntemlerini kullanma, topladıkları verilerden sonuç çıkarma, çıkardığı sonuçları yorumlama ve problem çözme becerilerini geliştirir.Geziler çocuklara yerinde, kaynağından bilgi sağladığından çocuk için somut, anlamlı ve kalıcı öğrenme fırsatı sunar.

Ayrıca, yanında annesi ya da babası olmadan, kendi sosyal çevresi olan arkadaşlarıyla birlikte nitelikli zaman geçirmesine olanak sağlar. Çocuğun çevresiyle iyi iletişim kurma, işbiliği yapma, grupla beraber çalışma, sorumluluğunu yerin getirme becerilerini desteklemesi ve yaratıcılığının gelişmesi için de önemli fırsatlardır. Çocuklar yaptıkları alan gezileri sırasında hem eski bilgilerini gözden geçirme fırsatı bulurlar, hem de yeni keşifler için uyarılmış olurlar. Alan gezileri çocuklar için sadece bilgi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda farklı yerlerde nasıl davranılması gerektiği konusunda sosyal davranış alışkanlıklarının kazanılmasına da olanak sağlar.

Alan gezileri okul öncesinde kullanılan önemli öğretim metodlarından bir tanesidir. 

Gezilerimiz

Öğrenmenin öğretmenle ve okul ortamıyla sınırlı olmadığı en değerli fırsatlardan biri a...

Deneylerimiz

Okul öncesi eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenmenin vazgeçilmez unsurların...

Psikolojik Hizmetler

Etkili anne-baba eğitimi; iyi bir anne ve baba olabilmenin yolu da tabi ki iyi bir eğitimden ge&c...

Eğitim Programımız

Eğitim programımız, günümüzün etkinliği ve verimliliği bilimsel olarak kanıtl...