Eğitim Programımız

Eğitim programımız, günümüzün etkinliği ve verimliliği bilimsel olarak kanıtlanmış olan evrensel yaklaşımların incelenerek, kültürel faklılıklarımızın da göz önünde bulundurulmasıyla hazırlanmış, her yaş grubu için ayrı yapılandırılmış, özgün programlardır. Okul öncesi eğitimde evrensel yaklaşımların içerisindeen çok kabul gören yaklaşımladan Turuncu Miniklerin en çok etkilendiği Reggio Emilia ve Montessori yaklaşımlarıdır. 

Reggio Emilia yaklaşımında, çocuğun doğal bir öğrenme dürtüsüne ve merakına sahip olduğu kabul edilir. Çocuk bir lider, bir işbirlikçi (ortak) ve iletişimci olarak agılanır. Çevre üçüncü öğretmendir ve öğretmen bir ortak, bir rehber, aynı zamda bir araştırmacıdır.

Montessori yaklaşımında ise, çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakteristik özelliklerine göre gelişim ve eğitim süreci desteklenir. Yetişkinlerin görevi, çocuğun içindeki yeteneği ve gizil gücü uyandırmak ve onları gelişim sürecinde desteklemektir. Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, kişiliğinin oluşması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi içinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü bir eğitimdir.

Biz Turuncu Minikler olarak, erken çocukluk eğitiminde, evrensel yaklaşımlardan ilham alarak, kendi kültürümüzün de süzgecinden geçirerek ve günümüze uyarlayarak yeni bir sistem geliştirdik. Uyaran yönünden zengin, kaliteli öğrenme ortamları hazırlayak, çocuğun merakını kamçılayacak, aynı zamanda denemeler yaparak, yaşayarak öğrenme sağlayacak bir okul öncesi eğitim ortamı hazırladık.

Gezilerimiz

Öğrenmenin öğretmenle ve okul ortamıyla sınırlı olmadığı en değerli fırsatlardan biri a...

Deneylerimiz

Okul öncesi eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenmenin vazgeçilmez unsurların...

Psikolojik Hizmetler

Etkili anne-baba eğitimi; iyi bir anne ve baba olabilmenin yolu da tabi ki iyi bir eğitimden ge&c...

Eğitim Programımız

Eğitim programımız, günümüzün etkinliği ve verimliliği bilimsel olarak kanıtl...