Deneylerimiz

Okul öncesi eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenmenin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olan deneyler, küçük yaştaki bireylerin gelişim düzeylerine ve birsel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı ortamlar sağlanması, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyerek, kendilerini toplumun içerisinde birer birey olarak ifade etmelerine fırsat vermesi ve ilköğretime hazırlaması açısından büyük önem kazanmaktadır. Çünkü, çevresiyle etkileşime geçen çocuk, kavramlara ve gözlemlediği olaylara cevap bulmaya çalışacaktır. Bu andan itibaren zihninde fen ve doğaya ilişkin bilişsel ve duyuşsal alana yönelik yapılanmalar oluşmaya başlayacak ve yaşamı boyunca devam edecektir. Okul öncesinde fen ve doğa eğitiminin amacı, çocuğa doğaya ilişkin temel olgu ve olayların gerçekleşmesine dair temel bilgileri vermek yanında, onlara duyuşsal ve psikomotor becerileri kazandırmak, kendisini ve çevresini anlamasına yardımcı olmaya çalışmaktır.

Etkinliklerimiz çerçevesinde, çocuklarımızın deneylere aktif olarak katılmaları, gözlemlerde bulunmaları, doğa gezilerine çıkmaları ve uygulama bahçemizde sebze ve meyve yetiştirmede aktif rol almaları sağlanılarak; karşılaştırma ve sınıflama yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, ayrıntılara dikkat etme, gözlem ve deney yapma, hipotez kurma ve olaylara bilimsel açıdan yaklaşma gibi temel becerileri kazanmaları beklenmektedir.

Çocukların bilgiye kendi kendilerine yaparak-yaşayarak ulaşabilecekleri, zengin uyarıcılarla dolu öğrenme ortamlarını, onların ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak düzenlemek ve bu ortamlar içerisinde yeni bilgileri öğrenmelerine, eksik olanları tamamlamalarına, yanlış olanları düzeltmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Gezilerimiz

Öğrenmenin öğretmenle ve okul ortamıyla sınırlı olmadığı en değerli fırsatlardan biri a...

Deneylerimiz

Okul öncesi eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenmenin vazgeçilmez unsurların...

Psikolojik Hizmetler

Etkili anne-baba eğitimi; iyi bir anne ve baba olabilmenin yolu da tabi ki iyi bir eğitimden ge&c...

Eğitim Programımız

Eğitim programımız, günümüzün etkinliği ve verimliliği bilimsel olarak kanıtl...