Branş Dersleri

İngilizce Dil Eğitimi

Küreselleşmeyle birlikte insanların daha fazla iletişim kurma gereksinimi, birden fazla dil öğrenimini zorunlu kılmıştır. Yabancı dil öğretimi, bireyin yabancı bir dünyaya kapı aralaması, bu kapı aracılığıyla yabancıları ve farklı kültürleri tanıyabilmesi, olaylara ve insanlara bakış açısını genişletebilmesi açısından önemlidir. Yabancı dil eğitiminin başka bir dile ve kültüre ilişkin farkındalık oluşturmada, sözel beceri kazandırma ve yabancı dil kültürünün farkına varılmasında, kendinden farklı düşünme ve algılama biçimlerinin oluşmasında etkili olduğu görülmüştür.

Okulumuzda İngilizce öğretmeni bulunmakta ve tüm yaş grupları, artarak devam eden bir program doğrultusunda İngilizce dil eğitimi almaktadırlar.

Satranç

Dikkat ve konsantrasyonu destekleyerek, hafızayı geliştiren alıştırmalardan birisi olan Satranç çoklu zekayı destekleyen mükemmel bir oyundur. Mantıksal düşünmeyi ve stratejik oynamayı, hayal gücünü ve inovatif düşünceyi geliştirir. İçsel motivasyonu artırarak, davranışlarımızın sonuçlarını tahmin etme ve kararlarımızın sorumluluğunu alma becerisini destekler. Her yaşta ve her yerde oynanabilen Satranç yenilgi karşısında yılmamayı ve mücadele etmeyi öğreten bir spordur.

36 ayını dolduran gruplarımız Yaratıcı Drama tekniği ile Satranç sporu ile tanışmakta, ilgisi ve yeteneği olan çocuklarımız hayatlarının ileri evrelerinde de Satranç ile olan bağlarını devam ettirmektedirler. 

Sportif Sosyal Danslar

Okul öncesi dönemde müzik, dans ve müzik ile bağlantılı hareket, ses ve söz çocuğun duyularını geliştirir. Şarkı söylerken, dans ederken yeni sözcükler öğrenir, diksiyonu ve dili gelişir. Güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar, müzik ve dansın etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüşebilir. Grup çalışmalarında, toplum içerisinde kendini ifade etmeyi, hata yapmaktan korkmadan denemeyi ve arkadaşlarıyla uyum içerisinde olmayı öğrenir. Aynı zamanda özel yetenekleri olan çocuklar, solo çalışmalarında grup içerisinde fark edilebilme olanağı bulurlar. Estetiğe yönelir ve yaratıcılığı güdülenir. Çocuklar bir düşünce ya da duyguyu hareket yoluyla aktardıklarında eğlenceli ve keyifli olurlar. Bunu evrensel olan dans yoluyla gerçekleştirdikleri zaman çocuklarımızın koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, disiplin ve estetik becerilerinin gelişmesini desteklemektedir. Müzik aletlerini kullanırken ve müzik eşliğinde hareket ederken, koordinasyonu, küçük ve büyük kasları gelişir, fiziksel ve psikomotor gelişimi olumlu yönde etkilenir.

Okulumuzda tüm yaş gruplarımız için sportif sosyal danslar dersi yapılmaktadır.

Sportif Beceri ve Koordinasyon

Sportif Beceri ve Koordinasyon eğitimi, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış özel bir eğitim programıdır.
Belli bir plan ve program çerçevesinde çeşitli egzersiz, aktivite ve oyunlarla çocuğun kuvvet, esneklik, sürat, denge  ve koordinasyon gibi motor becerilerinde mevcut durumunu saptayarak gelişim sürecini destekler ve gelecek için yol haritası belirler. Ayrıca, özgüven, liderlik, karar verme gibi sosyal gelişimleri de destekler ve sporun kültür olarak kazanılmasını hedefler.

Fiziksel olarak;

  • Kemik ve kas yapılarının güçlenmesi,
  • Sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik ve koordinasyon özeliklerinin gelişmesi,
  • Sinir – kas koordinasyonlarının gelişmesi,
  • Vücutlarındaki oksijen dolaşımlarının artması,
  • Çeşitli hastalık risklerine karşı korunmaları sağlanırken,

Sosyal olarak;

  • Özgüven ve karar verebilme becerisinin artırılması
  • Liderlik özelliğinin geliştirilmesi ve
  • Takım olarak ve işbirliği içerisinde çalışma becerileri desteklenmektedir.

 

Gezilerimiz

Öğrenmenin öğretmenle ve okul ortamıyla sınırlı olmadığı en değerli fırsatlardan biri a...

Deneylerimiz

Okul öncesi eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenmenin vazgeçilmez unsurların...

Psikolojik Hizmetler

Etkili anne-baba eğitimi; iyi bir anne ve baba olabilmenin yolu da tabi ki iyi bir eğitimden ge&c...

Eğitim Programımız

Eğitim programımız, günümüzün etkinliği ve verimliliği bilimsel olarak kanıtl...